ESPAÑOLCATALÀENGLISH  
BUSCADOR
Avís legal

Avís legal

   

® TELESPAZIO IBÈRICA adverteix que els materials continguts en aquesta pàgina Web han estat inclosos a mer títol informatiu, per la qual cosa resulten insuficients per prendre decisions o assumir posicions en un cas concret. No constituïxen assessorament o servei professional per part ® d'TELESPAZIO IBÈRICA sobre cap assumpte en particular. TELESPAZIO IBÈRICA no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis resultants o que tinguin connexió amb l'ús d'aquesta informació

® TELESPAZIO IBÈRICA no es responsabilitza dels errors o omissions dels quals poguessin patir els continguts d'aquest lloc Web o altres continguts als quals es pugui accedir a través de la mateixa ni assumeix cap deure o compromís de verificar ni de vigilar els continguts i informacions d'aquesta pàgina Web.

Els enllaços o links que conté aquest lloc Web poden conduir a l'usuari a altres llocs i pàgines Web gestionats per tercers, sobre els quals ® TELESPAZIO IBÈRICA no exerceix cap tipus de control. ® TELESPAZIO IBÈRICA no respon ni dels continguts ni de l'estat d'aquests llocs i pàgines Web, i l'accés als mateixos a través d'aquest lloc Web tampoc no implica que ® TELESPAZIO IBÈRICA recomani o aprovi els seus continguts.

Qui utilitza aquest lloc Web, ho fa per la seva pròpia responsabilitat. L'usuari d'aquesta pàgina Web, mitjançant el seu accés a la mateixa, s'obliga a utilitzar-la de manera plenament conforme amb les lleis i els usos del tràfic i respondrà, davant ® TELESPAZIO IBÈRICA i/o enfront de tercers, de qualssevol danys i perjudicis que poguessin causar-se com a conseqüència de l'incompliment d'aquesta obligació.

® TELESPAZIO IBÈRICA no serà responsable dels danys derivats de la utilització d'aquest lloc Web, ni de qualsevol actuació realitzada sobre la base de la informació que en ella es facilita.

L'autor d'aquest lloc Web tampoc es fa responsable dels danys informàtics o d'un altre tipus que pogués ocasionar a l'usuari visitant l'accés als continguts d'aquest lloc. Per això, ® TELESPAZIO IBÈRICA no garanteix l'absència de virus o altres elements lesius que poguessin causar danys o alteracions en el sistema informàtic, als documents electrònics o als fitxers de l'usuari d'aquest lloc Web. En conseqüència, ® TELESPAZIO IBÈRICA no respon pels danys i perjudicis que tals elements poguessin ocasionar a l'usuari o a tercers.

Copyright

Queden reservats tots els drets d'explotació. Aquest lloc Web es regeix per les lleis espanyoles i es troba protegit per la legislació nacional i internacional sobre propietat intel·lectual i industrial. Els drets de propietat intel·lectual sobre tota la informació continguda en aquest lloc, disseny gràfic, imatges, índexs i codi font en llenguatge HTML o Javascript, són titularitat ® d'TELESPAZIO IBÈRICA.

Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre aquest lloc Web estan legalment reservats i l'accés al mateix o la seva utilització, per part dels seus usuaris, no ha de considerar-se, en cap forma, com a l'atorgament de cap llicència d'ús o dret sobre qualsevol actiu la titularitat del qual o propietat correspongui a ® TELESPAZIO IBÈRICA.

La reproducció, còpia, distribució, transformació, posada a la disposició del públic, i qualsevol altra activitat que es pugui realitzar amb la informació continguda en aquestes pàgines Web, així com amb el seu disseny i la selecció i forma de presentació dels materials inclosos en la mateixa qualsevol que fos la seva finalitat i el mitjà utilitzat per a això, queden prohibits sense l'autorització expressa ® d'TELESPAZIO IBÈRICA.

Política de Privadesa

D'acord amb la normativa vigent relativa a la Protecció de Dades de caràcter personal, TELESPAZIO IBÈRICA informa a l'usuari de l'existència d'un fitxer automatitzat, sota la responsabilitat d'aquesta empresa, on es inclouran les dades personals que ens faciliti durant la navegació pel nostre lloc Web (en el moment del registre o quan remeti un formulari, realitzi una consulta, un comentari, sol·liciti la contractació de serveis o participi en processos de selecció), amb la finalitat de poder gestionar la seva petició, així de enviar-li informació per qualsevol mitjà, inclòs el correu electrònic i/o un altre mitjà equivalent, de productes, serveis, ofertes, circulars, campanyes, novetats, butlletins electrònics.


En el cas de comunicacions enviades a través de correu electrònic o un mitjà equivalent, Vè. ens presta el consentiment per a l'enviament de publicitat.


TELESPAZIO IBÈRICA tractarà les dades de forma confidencial i exclusivament amb la finalitat de gestionar la relació amb els seus clients i de promocionar les seves activitats. TELESPAZIO IBÈRICA cancel·larà, esborrarà i/o bloquejarà les dades quan resultin inexactes, incompletes o hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a la seva finalitat, de conformitat amb el que disposa la legislació en matèria de protecció de dades.


En els formularis de recollida de dades, els camps assenyalats amb asterisc són obligatoris, pel que en cas que l'usuari no faciliti les dades corresponents, la companyia podrà denegar la prestació del corresponent servei. L'usuari podrà revocar el consentiment prestat i exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant petició escrita dirigida a la següent adreça de correu electrònic  o TELESPAZIO IBÈRICA, S.L.U., Rosa Sensat 9-11, 08005 Barcelona.

Per a descarregar el formulari de drets vehiculars premi aquí

 

Dades registrals

TELESPAZIO IBÈRICA, S.L.U. amb domicili social a BARCELONA, carrer de Rosa Sensat número 9-11, 08005 Barcelona i amb el codi d'identificació fiscal núm. B78317062, figura actualment inscrita al Registre Mercantil de Barcelona Tom 40683 - Foli 147 - Full B-286757 - Inscripció 57 ª

 
    
Telespazio  |  Avís legal  |  Mapa Web  |  Contactar  |  Seguiu-nos
Copyright © 2017